esmaspäev, 5. september 2016

Unistus kooli õppeköögist on muutunud reaalsuseksOtepää gümnaasiumis on õppimiseks ja õpetamiseks loodud väga head tingimused. Peagi avame õpilaste ja õpetajate rõõmuks endistesse raamatukogu ruumidesse kaasaegse õppeköögi.

Õppeköögi rajamise võimalus tekkis 2015. aasta kevadel seoses kooli raamatukogu laiendamisega. Selleks tuli ümber paigutada mõned klassiruumid,  käsitööklass kolis kahel korrusel asuvatesse endistesse raamatukoguruumidesse. Nii tekkiski idee esimesele korrusele rajada kooli õppeköök ja teisele käsitööklass. Endisega võrreldes jäi küll ruumi vähemaks ja õpetajana pidin loobuma traditsioonilisest õpetajalauast ning mahutama end õpilastega ühe laua ümber. See olukord loob vahetu kogemuse, kus olen kogu tunni vältel õpilaste keskel, annab võimaluse märgata ja olla kohe kättesaadav.  

Täna on õpetajatel ülesanne lõimida oma ainet paljude teiste ainetega ja muuta õppimine praktiliseks tegevuseks. Käsitöö ja kodundus on just need ained, milles saab praktiliselt igapäevaseid tegevusi ja oskusi õpetada. Seda suunab tegema ka uus kodunduse ja käsitöö ainekava. Kodunduse tundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust; analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist, väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel (Käsitöö ja kodunduse ainekava 4.-9.kl).
Oleme siiani oma kodunduse tunde teinud kooli õpilaskodus, mis asub kõrvalmajas. Iga ilmaga üle hoovi jooksmine ning sealse kööginurga võimalused on seadnud toiduvalmistamisele olulised piirangud. Vaatamata sellele meeldivad õpilastele need tunnid väga. Nad on valmis välja pakkuma retseptiideid, harva juhtub, et keegi keeldub omavalmistatud toidu maitsmisest. Selline praktiline tund aitab kummutada õpilaste seas toitumisega seotud müüte ja väärarvamusi. Peale toidu valmimist pakuvad tüdrukud võimalusel valminud produkti ka poistele ning klassijuhatajale degusteerida. Nüüd, kui meil on omal õppeköök, saavad seda kasutada ka teiste ainete õpetajad ja algklassid (kellel on samuti ainekavas ette nähtud toitlustustunnid).
Õppeköögi valmimisse on panustanud paljud inimesed: igati on toetanud ja panustanud kooli juhtkond, Otepää vald ja -volikogu, projekteerija S. Ruljand, Tartu Häcker, Kalle Hendrikson, hoolekogu. Aitäh teile, et aitasite ellu viia õpilaste unistust - rajada Otepää gümnaasiumisse kaasaegne õppeköök!

Ave Kruusmaa,
Käsitöö- ja kodunduse õpetaja

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar